Автосервиз Боби Старт 63
Диагностика, обслужване, ремонт на бензинови автомобили и зарежданена втоклиматици в град София, Сухата река

Ремонт на алтернатори

Ремонт тип А : Извършване ремонт по необходимост :

 Подменя се само износената част

 Ремонтът е бърз и евтин

 

Ремонт тип Б : Извършване на цялостен ремонт:

Подменят се Износени части по преценка на монтьора

ремонта е със средна стойност и гарантира продължителна работа на изделието

 

Ремонт тип В : Подменят се всички износващи се части:

рециклиране на изделието

ремонта е с по-ниска стойност от ново изделие

гарантира продължителна работа като на ново