Автосервиз Боби Старт 63
Диагностика, обслужване, ремонт на бензинови автомобили и зарежданена втоклиматици в град София, Сухата река

Ремонт на спирачна система

1. Смяна накрадки

2. Смяна челюсти

3. Смяна спирачни цилиндри

4. Смяна спирачни помпи

5. Подмяна на спирачната течност

6. Обезвъздушаване спирачна система

7. Смяна на жила - ръчна спирачка